Pur

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

1. Ogólnie

Henkel respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcielibyśmy jedynie poinformować, jakie dane Henkel zbiera i w jaki sposób są one przetwarzane. Możecie się Państwo również dowiedzieć, w jaki sposób można sprawdzić prawidłowość tych informacji i spowodować ich usuniecie z systemu Henkla.

Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone. Dokładamy starań, aby zapewnić przestrzeganie prawa. Zasady te nie mają zastosowania w stosunku do stron powiązanych poprzez tzw. hyperlinki ze stronami Henkla.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zdecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują następujące warunki wykorzystania danych.

Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, a w niektórych przypadkach Państwa adres IP, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny. W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości. Jeżeli Henkel przekazuje dane do zewnętrznego dostawcy usług, wówczas podejmuje się działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich transmisja odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.

Jeżeli Państwo dobrowolnie przekażą nam dane o charakterze osobowym, wówczas nie będziemy ich wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać w sposób niezgodny z  przepisami prawa bądź naruszający warunki określone przez Państwo w deklaracji zgody. Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane jedynie wówczas, gdy zobowiążą nas do tego nakazy władzy państwowej lub sądowej. Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.

3. Bezpieczeństwo

Henkel będzie przechowywać Wasze dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Wasze dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Partnerzy Henkla, którzy maja dostęp do Waszych danych, aby w imieniu Henkla realizować na Waszą rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem. W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania Waszych danych do innego przedsiębiorstwa powiązanego z Henklem. Jednak także wówczas Państwa dane będą traktowane poufnie.

4. Dzieci

Henkel nie chce zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W razie potrzeby, w stosownym miejscu Henkel wyraźnie zwróci dzieciom uwagę, że nie powinny one wysyłać danych osobowych. Jeżeli mimo wszystko dziecko udostępni nam tego typu dane, prosimy rodziców lub opiekunów, aby nawiązali z nami kontakt pod poniżej podanym adresem (patrz poniżej pkt 6), jeżeli dane te mają być usunięte. Wówczas natychmiast zostaną one usunięte.

5. Dane nieosobowe

W celu usprawnienia serwisu internetowego korzystamy z tzw. “cookies“. Cookies to drobne informacje, które są wprowadzane do pamięci przez Waszą przeglądarkę na dysk twardy i które ułatwiają korzystanie ze strony internetowej. Stosowane przez nas cookies nie zbierają żadnych informacji personalnych. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Zmieniając ustawienie swojej przeglądarki możecie Państwo tego uniknąć. Jest także możliwe usunięcie cookies zainstalowanych na Państwa komputerze.

6. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzycie sobie Państwo usunięcia względnie zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do Działu Komunikacji Korporacyjnej Henkel Polska Sp. z o.o.

Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

7. Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (UODOS) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych. W rejestrze tym zostały zarejestrowane zbiory danych osobowych prowadzonych przez Henkel Polska.

8. Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:

a) Marketing bezpośredni produktów; wydawanie nagród rzeczowych uczestnikom akcji marketingowych pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w regulaminie akcji marketingowej, cele archiwalne, udostępnianie danych Centrali Henkel.

b) realizacja obowiązków nałożonych. przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, udzielanie konsumentom używającym produkty informacji w zakresie ich właściwości i stosowania, rozpatrywanie roszczeń, skarg i reklamacji, przekazywanie danych osobowych do Centrali Henkel w celu prowadzenia ewidencji powstałych reklamacji.

c) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z konsumentami, przekazywanie bezpłatnych próbek towarów konsumentom, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, udzielanie konsumentom używającym produkty informacji w zakresie ich właściwości i stosowania, rozpatrywanie reklamacji, udostępnianie danych osobowych do Centrali Spółki w celu ewidencjonowania rozpatrywanych reklamacji.

9. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym  dane mogą zostać przekazane:

organy  państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych,  usługodawcy, spółki powiązane oraz działy wewnętrzne Henkel Polska w związku z wypełnianiem celów określonych w pkt 8.

10. Facebook Social Plugins

Nasze strony internetowe mogą być wyposażone we wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com, którego obsługą zajmuje się Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Takie wtyczki to przede wszystkim przycisk „Lubię to!”. Jeśli wejdziesz na naszą stronę, która wyposażona jest w taką wtyczkę, Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerem Facebook-a, a wtyczka zostanie wyświetlona na ekranie komputera w postaci specjalnego komunikatu. Wtyczka wyśle informacje do serweru Facebooka, jaką stronę odwiedziłeś. Jeśli będziesz zalogowany na Facebook-u i podczas przeglądania naszej strony klikniesz „Lubie to!”, Facebook zapisze tę informację na Twoim koncie. Wykorzystując jakąkolwiek funkcję wtyczki (np. klikając na “Lubie to!” albo pozostawiając komentarz) ta Informacja będzie zachowana na Twoim koncie.

Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania informacji przez Facebook, a także prawa i możliwości, dzięki którym możesz chronić swoje dane osobowe można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych osobowych umieszczonych na Facebook-u.

Aby uniknąć rejestracji Twojej wizyty na naszej stronie przez Facebook, musisz wylogować się z tego serwisu przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

11. DoubleClick

Używając DoubleClick korzystamy z usługi oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, by wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Pliki cookies, które używamy w tym celu korzystamy, nie zawierają żadnych danych osobowych. Twój adres IP zostanie wykorzystany do ich wygenerowania. Pliki cookies DoubleClick wykorzystują numer identyfikacyjny przyporządkowany do Twojej przeglądarki by sprawdzić reklamy pojawiające się na Twoim ekranie i te, które Ci odpowiadają. Pozwala to firmie Google i jej partnerom na wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty na stronach internetowych Henkla lub innych. Google przesyła informacje zebrane przez pliki cookie Double-Click na serwerze i tam je przechowuje.

Dane są przesyłane do stron trzecich jedynie w ramach statutowych lub umownych zapisów dotyczących przetwarzania danych. Wchodząc na stronę Henkla możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies Double-Click przy pomocy ustawień przeglądarki. Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, ale nie czujesz się komfortowo z wykorzystywaniem plików cookies DoubleClick, kliknij na link (www.google.com/settings/ads/onweb), a następnie ściągnij i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki, by zdezaktywować usługi DoubleClick oferowane przez Google.