Pur

Metryczka

Dostawca Internetu:

Henkel Polska Sp. z o. o.
reprezentowany przez:
Janusz Gołębiowski – Prezes Zarządu

Siedziba:

Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska

Kontakt:

Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska
tel: 0048-22-56 56 000
fax: 0048-22-56 56 999

Krajowy Rejestr Sądowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000231747

NIP:

PL -639-00-01-498

Numer REGON

270549930

Kapitał zakładowy

135.000.000 złotych

Web Maintenance:

Schwarz KG
Parkstraße 2/3
8280 Fürstenfeld
Austria