Informacje o produkcie

Skład:
Szczegółowe informacje o tym produkcie znajdą Państwo za pomocą funkcji wyszukiwania produktów Henkel.
Dozowanie:
5 ml na 5 l wody dla zapewnienia maksymalnej skuteczności usuwania zabrudzeń tłuszczowych
Informacje dotyczące bezpieczeństwa dla środowiska:

Wszystkie środki powierzchniowo czynne łatwo i szybko ulegają biodegradacji (OECD, test 301). Materiał opakowania (PET) może być powtórnie przetworzony.
Uwagi:
Detergenty należy chronić przed dziećmi. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je wodą. W razie przypadkowego połknięcia, zasięgnąć porady lekarza.